ROBOTY FANUC

Roboty FANUC sú vysokokvalitné roboty, ktoré sa vyznačujú hlavne svojou presnosťou a spoľahlivosťou. Vďaka ich širokej ponuke možno použiť roboty FANUC takmer vo všetkých odvetviach priemyslu – lakovanie, manipulácia, paletizácia, lepenie, zváranie, obsluhovanie prístrojov, povrchové úpravy a ďalšie.

PREHĽAD ROBOTOV

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Lakovanie

Navrhujeme a dodávame lakovacie linky s robotmi FANUC, ktoré sú vhodné do nepriaznivého aj výbušného prostredia, vďaka hermeticky uzatvorenému plášťu. Roboty sú certifikované podľa smernice ATEX (ochrana proti výbuchu)- kategória 2,skupina IIG. Ich hutnosť a veľkosť, vysoká rýchlosť a zaťaženie dokáže automatizovať mechanické nanášanie farieb pri plastoch, kovoch , dreve…

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Manipulácia, paletizácia

Ponúkame riešenie automatického zakladania a vykladania do CNC stojov, ohraňovacích lisov, fréz, manipulácie s obrobkami, balenia a triedenie polotovarov do škatúľ, paletizáciu i depaletizáciu z dopravníkov pomocou robotov FANUC. Dokážem navrhnúť kompletné automatizované stanice s upínacími prípravkami, ochrannými oplotením, bezpečnostnými prvkami, dopravníkovým systémom. Vhodné hlavne pre spoločnosti, ktoré potrebujú urýchliť pracovný proces, eliminovať pracovnú silu, prenášať alebo zakladať ťažké výrobky.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Zváranie

Zvarovanie technológiou MIG/MAG, TIG, CMT, laserové, odporové atď., používame zvarovacie zdroje od renomovaných firiem, ako sú Kempi, Fronius, Lincoln Electric. Dodáme technológiu, nastavíme zváracie parametre a trajektórie. Vyberieme najvhodnejšieho robota a zváračku podľa vašej aplikácie. Nainštalujeme bezpečnostné prvky, čistiace stanice podľa aplikácie zaistíme odsávanie.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Frézovanie

Navrhujeme a dodávame frézovacie linky s robotmi FANUC, ktoré majú vysokú spoľahlivosť a vyznačujú sa vysokou presnosťou a flexibilitou. Technológia je vhodná najmä do plastikárskeho priemyslu napr. frézovanie drážok a otvorov. V tomto smere spolupracujeme s firmami Schunk, Biax ktorý sú špička vo svojom obore.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Upínacie prípravky

Súčasťou kvalitného výrobného procesu je aj použitie správneho upínania prípravku pri zváraní, lakovaní, frézovaní. Preto navrhujeme mechanické, poloautomatické i automatické prípravky.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Flaming – Opaľovanie

Flaming systém je jedna z najúčinnejších metód, ktorá je schopná vyriešiť problémy so zvýšením priľnavosti pred lakovaním plastov, veľmi rýchlo, bezpečne a s nízkymi investičnými nákladmi. Spoločnosť Robotic SK s.r.o. Vám pomôže navrhnúť najoptimálnejšie riešenie.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Co2 – Suchý ľad, sneh

Ponúkame technológie automatizovaného čistenia pomocou najmodernejšej technológie s použitím systému čistenia povrchov Co2 – Suchý ľad, sneh. Technológia čistenie Co2 je nová ekologická a úsporná technológia zabezpečujúca čistenie a predúpravu povrchov rôznych typov materiálov. Používa sa predovšetkým na čistenie plastových výliskov ako úprava pred lakovacím procesom, čistenie nástrojov a foriem.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Robotizované linky sú navrhnuté ako samostatné bunky, ktoré sú po pripojení k energii schopné ihneď začať pracovať. Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky.

Napeňovanie a voskovanie foriem

Navrhujeme a dodávame automatizované linky s použitím robotov Fanuc na napeňovanie a voskovanie foriem ktorý je často využívaný v automobilovom priemysle. Zabezpečujeme kompletný návrh pracoviska vrátane simulácie trajektórií robotov, návrh technológií a kompletných riešení pre napeňovanie a voskovanie.

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408